Tillkapad stomme

Tillkapad stomme

Efter att ha tillverkat takstolar i 30 år lanserar vi nu konceptet TILLKAPAD STOMME. Det innebär att hela regelstommen anländer till byggplatsen med varje regel unikt märkt och tillkapad i exakt längd. Självklart är urtag och urjackningar gjorda för bärlinor, balkar osv. I leveransen ingår tydliga konstruktionsritningar för varje vägg där reglarnas placering framgår på ett enkelt vis. Genom TILLKAPAD STOMME minimeras spillet på bygget, arbetsmiljön blir bättre, tid sparas och inte minst blir huset rest och tätt snabbare.

Som vi ser det är tillkapad stomme det nya moderna sättet att bygga i lösvirke. De kunder som provat konceptet är mycket positiva och förvånade över hur enkel monteringen är och hur snabbt stommen kommer på plats. Inte minst har de byggfirmor som provat tillkapad stomme varit mycket nöjda och överraskade över arbetsbesparingen det ger. Tillkapad stomme passar såväl det större villabygget som det enklare garaget.

Vem vill inte få upp sitt bygge snabbt och enkelt?


Peter Holmgren
HMP Bygg AB i Gävle

"Konceptet TILLKAPAD STOMME underlättar och effektiviserar stomresningen för våra snickare avsevärt. Tiden för att få huset vädertätt förkortas betydligt”

Ladda ner vår broschyr

Med prisexempel på ”Tillkapad Stomme”