Beräkningshjälp

Beräkningshjälp för takstolar

Med vårt beräkningsverktyg kan du på ett enkelt vis räkna ut exempelvis takfallslängden för din takplåtsbeställning.